1-بررسی راهكارهای افزايش فروش نوشابه تاپس و آب معدني دماوند

2-سنجش ميزان سهم بازار محصولات لبنی در شيراز

3-سنجش ذائقه مردم شيراز درمورد دوغ نايلوني شركت شير پاستوريزه پگاه فارس

4-بررسی راهكارهای افزايش فروش دوغ پری پك

5-بررسی سهم بازار محصولات ماست ، پنير و شيرهای طعم دار شركت شير پاستوريزه پگاه فارس

6-سنجش ذائقه مردم شيراز نسبت به دوغ و نوشابه

7-طراحی كاربرنامه روابط عمومی شهرداری شيراز

8-سنجش ميزان سهم بازار محصولات گوشتی پاك فارس ( سفير )

9-سنجش ميزان سهم بازار خامه قنادي در شيراز

10-همكاری در طرح بررسي عوامل موثر ( اقتصادی – اجتماعی ) بر ساخت قدرت در خانواده 1383

11-همكاری در طرح مطالعه مقايسه ای تمايلات سكولار دانشجويان دانشگاه هاي شيراز 1383

12-همكاري در طرح پيامدهای فرهنگی – اجتماعی آپارتمان نشينی در شهر شيراز 1383

13-همكاری در طرح بررسی عوامل موثر بر قاچاق كالا توسط زنان و پيامدهای آسيب شناختيی آن بر خانواده 1383

14-همكاری در طرح بررسی جنبه های آسيب شناختی ورود دختران به دانشگاه نسبت به پسران 1384

15-همكاری در طرح بررسی و ارزيابی ، اثربخشی الگوی حل مسئله خانواده های ايثارگران فارس 1386

16-كارشناس طرح ملي آمايش ، شاخه امنيت اجتماعی 1386

17-كارشناس طرح ملي آمايش – شاخه سرمايه اجتماعي 1386

ث)بررسی و عارضه يابی بخش های مختلف اعم از توليد ، كنترل كيفيت ، آزمايشگاه ، انبار ، مالی و غيره ، به منظور كاهش هزينه تمام شده و جلوگيری از اتلاف منابع مالی و انساني واحد صنعتی

درباره بانیان صنعت پویا
آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز، خیابان معالی اباد کوچه 31 ، ساختمان اوتانا 2 ،طبقه 6 ، واحد 602

موبایل : 09028223635

ایمیل : info@bsp-gp.com

پیوند ها