1- مشاوره و همفكری در سطح مديران ارشد در خصوص تعيين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت در زمينه های فروش ، سهم بازار ، توزيع جغرافيايی ، شهرت و اعتبار ، تنوع محصول و . . .    

2-مشاوره و همفكری در سطح مديران ارشد در خصوص تعيين استراتژی و راههای رسيدن به اهداف فوق .

3- آموزش كلی مفاهيم ( علمی وكاربردی ) بازاريابی برای مديران ميانی به گونه ای كه فرهنگ مشتري گرايی جانشين فروش شود .

4- تقديم مشاوره های لازم در زمينه های تحقيقات بازار ، تبليغات ، روابط عمومی ، حفظ مشتری ، افزايش سود شركت در نمايشگاهها ، بهبود ارتباطات و روانشناسي سازماني و . . .

5- مشاوره و همفكري در تعيين اهداف بازاريابي همسو با اهداف كلي كارخانه و تعيين بودجه تبليغاتی

درباره بانیان صنعت پویا
آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز، خیابان معالی اباد کوچه 31 ، ساختمان اوتانا 2 ،طبقه 6 ، واحد 602

موبایل : 09028223635

ایمیل : info@bsp-gp.com

پیوند ها